Bảng giá

GÓI CHỤP SÀI GÒN
11.000.000Đ
Giảm 0%
11.000.000 VNĐ
PHIM TRƯỜNG + PHỐ SÀI GÒN
02 váy cưới + 01 vest chụp
Hoa cưới trong ngày chụp
Trang phục thường ( ekip sẽ tư vấn cho khách hàng)
Ekip: 01 Photographer + 01 Make up&làm + 01 thợ phụ
Album Hàn Quốc sz 25x25cm hoặc 30x30cm, 30 trang
50 ảnh photoshop
01 ảnh ép gỗ Laminate sz 60x90
01 slide show ảnh
Toàn bộ file gốc
TOUR CHỤP ẢNH CƯỚI ĐÀ LẠT
18.000.000Đ
Giảm 0%
18.000.000 VNĐ
ĐÀ LẠT
02 váy cưới + 02 vest chụp
Hoa cưới trong ngày chụp
Trang phục thường ( ekip sẽ tư vấn cho khách hàng)
Ekip: 01 Photographer + 01 Make up & làm tóc + 01 thợ phụ
Album Hàn Quốc sz 25x38cm hoặc 30x30cm, 30 trang
50 ảnh photoshop
01 ảnh ép gỗ Laminate sz 60x90
01 slide show ảnh
Toàn bộ file gốc
TOUR CHỤP ẢNH CƯỚI NHA TRANG
18.000.000Đ
Giảm 0%
18.000.000 VNĐ
NHA TRANG
02 váy cưới + 02 vest chụp
Hoa cưới trong ngày chụp
Trang phục thường ( ekip sẽ tư vấn cho khách hàng)
Ekip: 01 Photographer + 01 Make up & làm tóc + 01 thợ phụ
Album Hàn Quốc sz 25x38cm hoặc 30x30cm, 30 trang
50 ảnh photoshop
01 ảnh ép gỗ Laminate sz 60x90
01 slide show ảnh
Toàn bộ file gốc
TOUR CHỤP ẢNH CƯỚI ĐÀ NẴNG
18.000.000Đ
Giảm 0%
18.000.000 VNĐ
ĐÀ NẴNG
02 váy cưới + 02 vest chụp
Hoa cưới trong ngày chụp
Trang phục thường ( ekip sẽ tư vấn cho khách hàng)
Ekip: 01 Photographer + 01 Make up & làm tóc + 01 thợ phụ
Album Hàn Quốc sz 25x38cm hoặc 30x30cm, 30 trang
50 ảnh photoshop
01 ảnh ép gỗ Laminate sz 60x90
01 slide show ảnh
Toàn bộ file gốc
TOUR CHỤP ẢNH CƯỚI ĐẢO LÝ SƠN
25.000.000Đ
Giảm 0%
25.000.000 VNĐ
ĐẢO LÝ SƠN
02 váy cưới + 02 vest chụp
Hoa cưới trong ngày chụp
Trang phục thường ( ekip sẽ tư vấn cho khách hàng)
Ekip: 01 Photographer + 01 Make up & làm tóc + 01 thợ phụ
Album Hàn Quốc sz 25x38cm hoặc 30x30cm, 30 trang
50 ảnh photoshop
01 ảnh ép gỗ Laminate sz 60x90
01 slide show ảnh
Toàn bộ file gốc
TOUR CHỤP ẢNH CƯỚI SINGAPORE
30.000.000Đ
Giảm 0%
30.000.000 VNĐ
TOUR SINGAPORE
02 váy cưới + 02 vest chụp
Hoa cưới trong ngày chụp
Trang phục thường ( ekip sẽ tư vấn cho khách hàng)
Ekip: 01 Photographer + 01 Make up & làm tóc + 01 thợ phụ
Album Hàn Quốc sz 25x38cm hoặc 30x30cm, 30 trang
50 ảnh photoshop
01 ảnh ép gỗ Laminate sz 60x90
01 slide show ảnh
Toàn bộ file gốc
GÓI CHỤP ẢNH CƯỚI HỒ CỐC
16.000.000Đ
Giảm 0%
16.000.000 VNĐ
HỒ CỐC
02 váy cưới + 02 vest chụp
Hoa cưới trong ngày chụp
Trang phục thường ( ekip sẽ tư vấn cho khách hàng)
Ekip: 01 Photographer + 01 Make up & làm tóc + 01 thợ phụ
Album Hàn Quốc sz 25x38cm hoặc 30x30cm, 30 trang
50 ảnh photoshop
01 ảnh ép gỗ Laminate sz 60x90
01 slide show ảnh
Toàn bộ file gốc